POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności apteki internetowej Herbavit

Postanowienia ogólne

1.Czytając, przeglądając czy używając serwis apteki internetowej Herbavit akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie

2.Jako administratorzy apteki internetowej Herbavit zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy apteki internetowej Herbavit obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

3.Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników apteki internetowej Herbavit.

4.Dane Osobowe

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 

a) Administratorem danych osobowych Użytkowników apteki internetowej Herbavit jest Helena Hierasimowicz - Bednarz, dane kontaktowe: herbavit@wp.pl

b) Administrator przetwarza dane w celu:

         - świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu herbavit.com.pl oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania Leków w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów w aptece. Podstawą  prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

         - sprzedaży produktów oferowanych przez aptekę internetową Herbavit -podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

         - rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

        -  dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody,

        - każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


W czasie korzystania z apteki internetowej Herbavit możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.


Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
W przypadku podania w zamówienie danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, apteka internetowa Herbavit zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia


5.Zamawianie produktów


Zamawianie produktów oferowanych przez aptekę internetową Herbavit wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje PayU. W tym przypadku tylko system PayU zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze PayU znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.


Klient dokonujący zakupu w w aptece internetowej Herbavit wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez aptekę internetową Herbavit oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w aptece internetowej Herbavit (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

6.Cookies (Ciasteczka)


Niektóre obszary serwisów należących do apteki internetowej Herbavit mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach apteki internetowej Herbavit.