REGULAMIN

REGULAMIN APTEKI dla zamówień złożonych po 25.12.2014 r.

 

1.Apteka internetowa herbavit.com.pl jest działem Apteki Pułaskiej, znajdującej się przy ulicy generała Pułaskiego 49A we Wrocławiu. Regon 930151271-00022, NIP 897-102-63-77, tel./fax 071 7899138

nr konta bankowego:

 

70 1090 1522 0000 0001 0801 1403

 

Bank Zachodni WBK S.A.

5. oddział Wrocław

ul. Rynek 9/11

50-950 Wrocław

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

 Aptece – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.herbavit.com.pl

 Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

 Cenie – rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Koszty dostarczenia Towaru).

 Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą

 Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta.

 Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 2.Towary oferowane przez naszą aptekę są preparatami dostępnymi bez recepty. Wszystkie produkty sprzedawane w aptece internetowej herbavit.com.pl są dopuszczone do obrotu na terytorium RP na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji odpowiednich organów administracyjnych, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3.Opisy i materiały reklamowe umieszczone na stronach apteki herbavit.com.pl mają charakter informacyjny.

"Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu."

 

4.Produkty przedstawione na zdjęciach mogą odbiegać swoim wyglądem od oferowanych w sprzedaży w związku z wprowadzeniem przez producenta nowych szat graficznych lub opakowań promocyjnych.

 

5.Wszystkie podane ceny towarów są cenami jednostkowymi brutto. Oferta apteki obowiązuje do czasu jej odwołania lub wyczerpania zapasów.

 

6.Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej. Maksymalna ilość zamawianego preparatu to 10 opakowań.

 

7.Promocje trwają do czasu wyczerpania ilości produktów promocyjnych. Apteka zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji sprzedaży produktu promocyjnego w przypadku wyczerpania asortymentu, o czym kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

 

8.Apteka internetowa zastrzega sobie prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży oraz zmiany cen, o czym poinformuje klienta przed realizacją zamówienia.

 

9.Apteka internetowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku zamówienia budzącego wątpliwości lub nieprawidłowo wypełnionego, z niepełnymi danymi lub w przypadku braku zamówionego towaru u dostawcy.

 

10.Zamówienia w aptece internetowej herbavit.com.pl są przyjmowane od 8.00-22.00 przez 7 dni w tygodniu.

 

11.Aby złożyć zamówienie, należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia. Złożenie zamówienia i przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu danych osobowych. Apteka internetowa może prosić o potwierdzenie zamówienia drogą mailową - w takim przypadku nie potwierdzone zamówienia nie będą realizowane.

 

12.Oferujemy w pełni bezpieczne transakcje bezgotówkowe- płatności kartami płatniczymi oraz natychmiastowe przelewy realizowane przez system PayU. Możliwa jest również płatność przelewem na konto apteki lub gotówką przy odbiorze osobistym lub przesyłce za pobraniem.

 

13.Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia plus czas dostawy.

Czas realizacji zamówienia - czas niezbędny aptece do skompletowania i spakowania zamówionych produktów.

 

W przypadku:

zamówień za pobraniem - do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia

zamówień płaconych kartą lub przelewem - do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłaty przez PayU lub wpływu wpłaty na konto apteki

 

odbiór osobisty w Aptece Pułaskiej - do 2 dni roboczych od momentu złożenie zamówinia, gotowość zamówienia potwierdzona jest zawsze mailem lub sms-m

 

Czas dostarczenia przesyłki - niezależny od apteki herbavit.com.pl czas niezbędny firmie kurierskiej FedEx na dostarczenie przesyłki do adresata - w 98% przypadków jest to jeden dzień roboczy.

 

14.Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie; reklamacje prosimy zgłaszać mailem na adres herbavit@herbavit.com.pl lub listownie na adres Apteki podany w zakładce KONTAKT. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w ciągu 2 lat od odebrania przesyłki. Zgodnie z z ustawą z dn. 25.12.2014 r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru w stanie niezmienionym tj. w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu. Paczki odesłane na inny adres lub za pobraniem nie będą odbierane.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

15. Zwroty towarów będą odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym produktów leczniczych i wyrobów medycznych - produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania (Dz.U. z 2004 r Nr 53 poz.533 z późniejszymi zmianami). W przypadku zwrotu lub uznania reklamacji nastąpi wymiana towaru lub wypłata równowartości zwróconego lub zareklamowanego towaru na Państwa konto bankowe w ciągu 7 dni. Całkowite koszty przesyłki ponosi kupujący. Sklep zobowiązuje się do zwrotu kosztów przesyłki tylko w przypadku jeżeli reklamujący wybrał najtańszy oferowany przez nas sposób przesyłki.

 

16. Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia zawartości paczki jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera firmy FedEx w chwili doręczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w jego obecności. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane.

 

17. W przypadku potwierdzonych zamówień niesfinalizowanych z winy nabywcy, a w szczególności w przypadku podania błędnego adresu lub kodu pocztowego oraz w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy apteka zastrzega sobie prawo obciążenia nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz wysyłką, a także kosztami transportu powrotnego.

 

18.Apteka herbavit.com.pl gwarantuje pełną ochronę danych osobowych pozyskanych w wyniku prowadzonej działalności handlowej. Wypełniając formularz zamówienia klient równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Klienta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany i poprawiania.

 

19.Złożenie zamówienia w Aptece internetowej herbavit.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulamin.

 

20.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego

 
REGULAMIN APTEKI dla zamówień złożonych do 25.12.1014 r
 
1.Apteka internetowa herbavit.com.pl jest działem Apteki Pułaskiej, znajdującej się przy ulicy generała Pułaskiego 49A we Wrocławiu. Regon 930151271-00022, NIP 897-102-63-77, tel./fax 071 7899138
nr konta bankowego:

70 1090 1522 0000 0001 0801 1403

Bank Zachodni WBK S.A.
5. oddział Wrocław
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław2.Towary oferowane przez naszą aptekę są preparatami dostępnymi bez recepty. Wszystkie produkty sprzedawane w aptece internetowej herbavit.com.pl są dopuszczone do obrotu na terytorium RP na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji odpowiednich organów administracyjnych, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Opisy i materiały reklamowe umieszczone na stronach apteki herbavit.com.pl mają charakter informacyjny.
"Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu."

4.Produkty przedstawione na zdjęciach mogą odbiegać swoim wyglądem od oferowanych w sprzedaży w związku z wprowadzeniem przez producenta nowych szat graficznych lub opakowań promocyjnych.

5.Wszystkie podane ceny towarów są cenami jednostkowymi brutto. Oferta apteki obowiązuje do czasu jej odwołania lub wyczerpania zapasów.

6.Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej. Maksymalna ilość zamawianego preparatu to 10 opakowań.

7.Promocje trwają do czasu wyczerpania ilości produktów promocyjnych. Apteka zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji sprzedaży produktu promocyjnego w przypadku wyczerpania asortymentu, o czym kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

8.Apteka internetowa zastrzega sobie prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży oraz zmiany cen, o czym poinformuje klienta przed realizacją zamówienia.

9.Apteka internetowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku zamówienia budzącego wątpliwości lub nieprawidłowo wypełnionego, z niepełnymi danymi lub w przypadku braku zamówionego towaru u dostawcy.

10.Zamówienia w aptece internetowej herbavit.com.pl są przyjmowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

11.Aby złożyć zamówienie, należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia. Złożenie zamówienia i przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu danych osobowych. Apteka internetowa może prosić o potwierdzenie zamówienia drogą mailową - w takim przypadku nie potwierdzone zamówienia nie będą realizowane.

12.Oferujemy w pełni bezpieczne transakcje bezgotówkowe- płatności kartami płatniczymi oraz natychmiastowe przelewy realizowane przez system PayU. Możliwa jest również płatność przelewem na konto apteki lub gotówką przy odbiorze osobistym lub przesyłce za pobraniem. 

13.Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia plus czas dostawy.
Czas realizacji zamówienia - czas niezbędny aptece do skompletowania i spakowania zamówionych produktów.

W przypadku:
zamówień za pobraniem - do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia
zamówień płaconych kartą lub przelewem - do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłaty przez PayU lub wpływu wpłaty na konto apteki 

odbiór osobisty w Aptece Pułaskiej  - do 2 dni roboczych od momentu złożenie zamówinia, gotowość zamówienia potwierdzona jest zawsze mailem lun sms-m 

Czas dostarczenia przesyłki - niezależny od apteki herbavit.com.pl czas niezbędny firmie kurierskiej FedEx na dostarczenie przesyłki do adresata - w 98% przypadków jest to jeden dzień roboczy. 

14.Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie; reklamacje prosimy zgłaszać mailem na adres farmaceuta@herbavit.com.pl. Zgodnie z z ustawą z dn. 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru w stanie niezmienionym tj. w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu. Paczki odesłane na inny adres lub za pobraniem nie będą odbierane. Zwroty towarów będą odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym produktów leczniczych i wyrobów medycznych - produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania (Dz.U. z 2004 r Nr 53 poz.533 z późniejszymi zmianami). W przypadku zwrotu lub uznania reklamacji nastąpi wymiana towaru lub wypłata równowartości zwróconego lub zareklamowanego towaru na Państwa konto bankowe w ciągu 7 dni. Całkowite koszty przesyłki ponosi kupujący.

15.Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia zawartości paczki jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera firmy FedEx w chwili doręczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w jego obecności. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane. 

16.W przypadku potwierdzonych zamówień niesfinalizowanych z winy nabywcy, a w szczególności w przypadku podania błędnego adresu lub kodu pocztowego oraz w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy apteka zastrzega sobie prawo obciążenia nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz wysyłką, a także kosztami transportu powrotnego.

17.Apteka herbavit.com.pl gwarantuje pełną ochronę danych osobowych pozyskanych w wyniku prowadzonej działalności handlowej. Wypełniając formularz zamówienia klient równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Klienta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany i poprawiania.

18.Złożenie zamówienia w Aptece internetowej herbavit.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulamin.

19.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.